Udmeldelse

Din udmeldelse er nu indsendt til os.

 

Vær dog opmærksom på, at udmeldelsen først træder endeligt i kraft, når vi har modtaget dit medlemskort i personaleforeningens sekretariat: Personaleafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge.

Det betyder, at vi fortsætter med at trække kontingent, så længe du er i besiddelse af dit medlemskort.

 

Du er altid velkommen til at melde dig ind igen.

puzzle-693870_1920