Bestyrelsen

Formand:

Jesper Elmelund
Personalekonsulent
KØF
HR-afdelingen

Næstformand:

Krista Clausen
Miljøsagsbehander
TMF
Plan, Byg og Miljø

Kasserer:

Lotte Husted
Kontorassistent
BUF
Områdekontoret


  Bestyrelsesmedlem:

  Ann-Sophie Sommer Toft
  Ergoterapeut/fastholdelseskonsulent
  VF
  Sygedagpenge/Jobcenter

  Bestyrelsesmedlem:

  Jytte Arnel
  Social – og Sundhedshjælper
  VF
  Lerbæk Torv Plejeboliger


  Bestyrelsesmedlem:

  Jette Kaufmann Laursen
  Sosu-assistent
  VF
  Hverdagsrehabiliteringen

  Bestyrelsesmedlem:

  Ulrik Skov Hansen
  Økonomikonsulent
  TMF
  Sekretariat og byggesager


   Bestyrelsesmedlem
   :

   Gitte Bacher-Nielsen
   Pædagog
   BUF
   Labyrinten

    


    Bestyrelsesmedlem
    :

    Joakim Rex Blankschøn
    Pædagogisk konsulent
    BUF
    Skoleafdelingen

     Suppleant:

     Daniel Marcinek Jensen
     Gartner
     TMF
     Parker & Grønne områder

      


     Suppleant:

     Bigitte Charisma Nielsen
     Pædagog
     BUF
     Hopla


     Revisor

     Torben Ellegaard


     Revisorsuppleant:

     Ulla Johannesen
     Seniormedlem