Bestyrelsen

Formand:

Jesper Elmelund
Personalekonsulent
KØF
HR-afdelingen

Næstformand:

Krista Clausen
Miljøsagsbehander
TMF
Plan, Byg og Miljø

Kasserer:

Lotte Husted
Kontorassistent
BUF
Områdekontoret


  Bestyrelsesmedlem:

  Ann-Sophie Sommer Toft
  Ergoterapeut/fastholdelseskonsulent
  VF
  Sygedagpenge/Jobcenter

  Bestyrelsesmedlem:

  Jytte Arnel
  Social – og Sundhedshjælper
  VF
  Lerbæk Torv Plejeboliger


  Bestyrelsesmedlem:

  Jette Kaufmann Laursen
  Sosu-assistent
  VF
  Hverdagsrehabiliteringen


  Bestyrelsesmedlem:

  Bigitte Charisma Nielsen
  Pædagog
  BUF
  Hopla


  Bestyrelsesmedlem
  :

  Gitte Bacher-Nielsen
  Pædagog
  BUF
  Labyrinten

   


   Revisorsuppleant:

   Ulla Johannesen
   Seniormedlem


   Revisor

   Torben Ellegaard